Medvetsfull: några tankar om allmänmänskliga likheter mitt bland allt det olika och unika

By: Anette Wikström

Sample

Description

I dagens samhälle är nästan allt som händer i våra liv ett resultat av att människor beter sig på olika sätt. Men hur medveten är du om ditt eget beteende? Allt som oftast glömmer vi bort att tänka på vad det är som egentligen har orsakat en handling, fastän människors beteenden alltid har ett bakomliggande motiv. Ett sådant motiv behöver dock inte vara avancerat – det kan vara något så enkelt som att uppfylla ett grundläggande behov eller att uppnå ett personligt mål.

Med boken "Medvetsfull" vill Anette Wikström hjälpa läsaren att bli mer självmedveten. Genom att reflektera över både vårt eget och andras beteende utvecklar vi en större förståelse för det som sker i våra dagliga sociala interaktioner. Varje kapitel avslutas med frågor och övningar som ska hjälpa läsaren framåt i resan mot självmedvetenhet. Anette Wikström är en svensk samtalscoach som är verksam i Stockholm. Hon har även skrivit flera självhjälpsböcker.

Further Information