Over stregen

Af: Harald Dirks

Læseprøve

Beskrivelse

Harald Dirks er født i 1936 – i Flensborg. Han var 5 år, da krigen brød ud. Hans far var viceskoleinspektør på den dansksindede Duborgskolen. "Over stregen" er en dramatisk slægtshistorie, en Flensborg-krønike, der viser, hvor forskelligt livet formede sig nord og syd for den grænse, som overmagten og tilfældighederne havde trukket.
Bogen spænder over tiden fra 1912 til 1945 og tager sin begyndelse i Tysk Østafrika, det nuværende Tanzania, hvor en missionærfamilie gennemlever tiden umiddelbart før udbruddet af 1. Verdenskrig samt selve krigen, fordrivelsen og fangenskabet i Frankrig. Tilbagekomsten til et ydmyget Tyskland var svær at tackle, specielt da en begyndende genrejsning blev slået tilbage af den globale krise. Senere følger næste generation og en kaotisk tid med nazismens fremmarch. Vi er i Flensborg men med afstikkere blandt andet til det, der blev det Tredje Riges massegrav i Stalingrad.
Bogen veksler mellem de store linjer i folk og landskab, om danske patrioter, der må trække i den forhadte uniform, og de små fortællinger, om dengang gasværksdirektørens kone smugler en julegås over grænsen.
Harald Dirks’ rigt illustrerede værk er et stykke enestående dansk kulturhistorie. Det Tredje Riges endegyldige kollaps sker, som det vil være bekendt, netop i den dansk-tyske grænseby, Flensborg. Harald Dirks er født 1936 i Flensborg, i en dansksindet familie. Faren var viceskoleinspektør på Duborgskolen, hvor Harald startede som 5-årig, og hvorfra han blev student, i 1955. Senere uddannet som civilingeniør, cand. polyt. fra København. Erhvervskarrieren er forløbet med ansættelser i en række større virksomheder, også i Tyskland og på Færøerne. Var i en årrække selvstændig med et rådgivende ingeniørfirma i Sønderborg. Harald Dirks debuterer med "Over Stregen".

Yderligere informationer