Memoirer i utide

Af: Kai Friis Møller

Læseprøve

Beskrivelse

"Mit første helt sammenhængende sæt af erindringer daterer sig fra min tidligste udenlandsrejse, da jeg i fireårsalderen emigrerede til Amerika som følge af, at min fader, der var brygger som hans fader før ham, havde sat sig i hovedet, at hans danske hvidtøl dér ville afhjælpe et dybtfølt savn."

Således begynder Kai Friis Møller sin første erindringsbog, "Memorier i utide", som fortæller om den store danske digters barndom, som den udspillede sig i Brooklyn, New York, indtil han som otteårig flyttede med sin mor tilbage til København, hvor det nu gjaldt om at indfinde sig blandt de danske kammerater igen. Han fortæller om tiden i gymnasiet og på universitetet, og om hvordan første verdenskrig oplevedes af en ung digter i Danmark. Kai Friis Møller (1888-1960) var en dansk digter, litteraturkritiker, journalist og oversætter. Hans bøger omfattede både digtsamlinger, essaysamlinger og erindringsbøger. Kai Friis Møller er desuden kendt for sine fortræffelige oversættelser af engelsksprogede digte. Han oversatte blandt andet Rudyard Kiplings digt "Mandalay" og Percy Bysshe Shelleys mesterværk "Adonais".

Yderligere informationer