Ved musikkens tærskel og andre essays

Af: Per Lange

Læseprøve

Beskrivelse

"Ved musikkens tærskel og andre essays" er en essaysamling af den danske digter og forfatter Per Lange. Som essayist har Lange med inspiration fra den franske renæssanceforfatter Michel de Montaigne været med til at forny den danske essaygenre. Hans tekster udspringer af erfaringer fra hans samtid og er skrevet med en stor sans for formidling med et elegant og velfunderet billedsprog. Generelt for Langes forfatterskab, reflekterer hans essays over menneskelige vilkår, kunst, litteratur og eksistentielle temaer. I denne udgivelse kan man blandt andet læse essayet "Om essayets kunst", hvori Lange beskriver essayet som genre og reflekterer over kunsten at skrive et godt essay.
Per Lange (1901 - 1991) var en dansk digter og forfatter. Han voksede op i et hjem med stor interesse for litteratur og kultur, hvilket fik betydning for hele hans liv og virke. Også flere ophold i blandt andet Østrig og Italien, som gav Lange et indblik i de litterære strømninger i den europæiske mellemkrigstid, kom til at præge hans forfatterskab. I sin egen digtning var han stærkt optaget af en streng, klassisk formbevidsthed, som kommer til udtryk i digtsamlingerne "Kaos og Stjærnen" (1926), "Forvandlinger" (1929) og "Orfeus" (1932). Sideløbende med lyrikken skrev Lange en række essaysamlinger inspireret af hans forbillede Michel de Montaignes essays.

Yderligere informationer