Uordnerne i Sæby

Af: Jørgen Mührmann Lund

Læseprøve

Beskrivelse

I første halvdel af 1800-tallet rystede de europæiske magthavere stadig i bukserne efter den franske revolution i 1789. Derfor skabte det enormt postyr, da degnen Martin Dietz begyndte at hjælpe almuen med at skaffe sig flere rettigheder og sagsøge de rigere klasser, der var så vant til at udnytte de fattige bønder og arbejdere til det yderste. Jørgen Mührmann-Lund fortæller om oprøret i Sæby i starten af 1800-tallet og magthavernes voldsomme reaktion derpå. Jørgen Mührmann-Lund (f. 1964) er dansk forfatter og lektor ved Aarhus Universitet. Han har forsket i politihistorie i den tidlige moderne historie og står blandt andet bag bogen "Borgerligt regimente" om politiforvaltningen i købstæderne og på landet under den danske enevælde.

Yderligere informationer