Telefonnummer 10607

Af: Diverse

Læseprøve

Beskrivelse

I takt med tiden forandres vort syn på kriminalitet og kriminelle. I midten af 1950-erne, da dette begivenhedsforløb fandt sted, blev "løsagtighed" ikke alene opfattet som moralsk forkasteligt men gav også næring til mistanker om kriminalitet, især kobleri.

Hvordan er det i dag? Har vi den samme opfattelse? Er en prostituerets mand helt automatisk alfons, hvis han har kendskab til sin kones arbejde?

Den følgende artikel lader de forskellige parter i en sag fra 1957 komme til orde. Herved bliver det indirekte vist, hvordan man dengang så prostitution i samfundet. Alle kendsgerninger er hentet fra rapporter og andre papirer, som blev skrevet i forbindelse med efterforskningen og retssagen.

Yderligere informationer