Struensee

Af: Johan Jørgensen Jomtou

Læseprøve

Beskrivelse

Johann Friedrich Struensee blev født i Prøjsen, men kom til at spille en enormt stor rolle for Danmark, hvor hans korte liv fik en brat og tragisk ende. Struensee forsøgte at indføre reformer i Danmark, der var baseret på oplysningstidens idealer, og dette faldt bestemt ikke i god jord hos de privilegerede klasser, der nødigt slap nogle af de goder, der var blevet nedarvet gennem generationer. Johan Jørgensen Jomtou fortæller om Christian VII’s livlæge, der blev dronningens elsker og opnåede at blive den mægtigste mand i kongeriget, før han blev halshugget som straf for sit forhold til dronningen og sit magtmisbrug. Johan Jørgensen Jomtou (1791-1866) var en dansk forfatter, der skrev en række biografier om de kongelige og folk, der var knyttet til det danske hof. Han skrev endvidere for flere tidsskrifter heriblandt "Philantropen", "Tilskueren" og "Sandhedsvennen". I løbet af sit liv sad Johan Jørgensen Jomtou flere måneder i fængsel for frimodige udtalelser om Frederik VII.

Yderligere informationer