Stoltenberg og andre svende

Af: Fridtjof Bon

Læseprøve

Beskrivelse

I Fridtjof Bons novellesamling "Stoltenberg og de andre svende" skildres samme person – arbejderklassens repræsentant Stoltenberg – fra forskellige synsvinkler. Der er en gennemgående idé i novellerne om, at mennesket ikke blot er en ensom ø, men også et produkt af sine omgivelser, relationer og egen selvindsigt. Fridtjof Bon (1866-1929) var en dansk forfatter og skoleinspektør. Han havde et stort socialt engagement, som blandt andet var blevet vagt gennem virket som kommunelærer og i ungdommen, hvor faren døde tidligt, og familien havnede i fattigdom. I hans bøger møder man samtidens småborgere og underklasseeksistenser i byen København, såvel som i landets små landsbyer, blandt andet på Bornholm.

Yderligere informationer