Steen Steensen Blichers livstragedie i breve og aktstykker 2

Af: Jeppe Aakjær

Læseprøve

Beskrivelse

I dette bind to af Jeppe Aakjærs "Steen Steensen Blichers livstragedie i breve og aktstykker" går Aakjær tæt på Blichers litterære arbejder. På tekstnær vis og ved at inddrage anden relevant litteratur analyserer, fortolker og perspektiverer han Blichers noveller og digte og tegner et yderst interessant billede af den folkekære digter og dennes værker.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Yderligere informationer