Specialpædagogik i en digital verden - en grundbog

Af: Kaj Struve

Læseprøve

Beskrivelse

Internettet er i stigende grad blevet samfundets centralnervesystem. Alle borgere skal kunne bruge de digitale tjenester for at få adgang til velfærdsydelser. Samfundet stiller krav om digital kompetence for børn og unge med særlige behov. De, som ikke kan begå sig på nettet, er samfundets kasteløse. Den voksende mængde information på internettet stiller store krav til, at børn og unge kan søge, sortere og udvælge information. Det er ikke længere nok at kunne skrive, læse og regne. Den moderne institution / skole er blevet digitaliseret og udfordrer i stigende grad den traditionelle institution /skole. Specialpædagogikkens arbejdsfelt er den virkelighed, som børn og unge befinder sig i. Virkeligheden kan ikke kun forstås som den fysiske verden, den er også inkluderet i den digitale verden. For børn og unge er smartphones, de sociale netværkssteder og andre digitale medier koblet til den fysiske virkelighed. De er smeltet sammen. De digitale værktøjer er i dag en naturlig del af, hvad det vil sige at være menneske. Børn og unge kommunikerer mere og flere på én gang og ofte med mange forskellige medier. Det grundlæggende afsæt i denne bog er, at de digitale medier er en gave til børn og unge med særlige behov, som nu får helt andre sociale og kognitive muligheder for at blive inkluderet. Deres inklusion og læreproces i daginstitutioner og skoler bliver på denne baggrund kvalitativt forbedret. Det kan bidrage til mindre afmagt. Med de digitale medier har specialpædagogikken fået en række fantastiske muligheder for at skabe kontakt, socialt samvær og drage fordel af den kolossale mængde information, som ligger på nettet. IT og de digitale medier har et kognitivt inkluderingspotentiale for børn og unge med særlige behov. Digitale læremidler vil kunne højne kvaliteten i specialpædagogikken, fordi de motiverer børn og unge og inddrager dem mere aktivt i læreprocessen, og fordi de gør det muligt at lære på den måde, i det tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. 1. udgave 2014

Yderligere informationer