Slotte og herregårde i barok og rokoko

Af: Christian Elling

Læseprøve

Beskrivelse

"Med året 1660 begynder et nyt afsnit af Danmarks politiske historie: enevældens tidsalder. På samme tid indtræder et afgørende vendepunkt også i vort lands arkitekturhistorie. Thi selv om de skiftende perioder inden for kunstens udvikling selvsagt ikke lader sig strengt afgrænse i tid, vil det dog være berettiget at datere barokkens gennembrud herhjemme til årene omkring absolutismens indførelse."

Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling fortæller om de danske slotte og herregårde, der begyndte at skyde op i landskabet i løbet af barokken og rokokotiden. Tag med på Frederiksborg Slot og Amalienborg og videre til mindre kendte steder som Selsø, Clausholm og Stensballegård, hvor vi ser barokken og rokokoen udfolde sig i al sin storhed. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Yderligere informationer