Rasmus Nielsen. Nordens filosof. En almenfattelig fremstilling

Af: P.A. Rosenberg

Læseprøve

Beskrivelse

Den danske filosof Rasmus Nielsen (1809-1884) var tilhænger af den tyske filosof Hegel og kontinentalfilosofien, men blev i stigende grad i løbet af sit liv præget af Søren Kierkegaards eksistentialisme. I denne biografi beskriver P.A. Rosenberg kronologisk Nielsens barndom og ungdom samt Hegels indflydelse, ligesom han beskriver dialektikkens metode, den propædeutiske logik og den kierkegaardske periode i Nielsens liv. I bogens sidste kapitler sammenstilles Rasmus Nielsens filosofi med hovedstrømninger i nyere europæisk filosofi.
P.A. Rosenberg (1858-1935) var en dansk forfatter, dramatiker, lærer og foredragsholder. Han var uddannet i religionsfilosofi og underviste ved flere københavnske privatskoler. I stor kontrast til samtidens kulturradikalisme med Georg Brandes i spidsen, var Rosenbergs liv præget af en kristen verdensanskuelse, og han var stor fortaler for nationale traditioner i åndslivet. Han debuterede som forfatter med fortællingen "Af et digterliv" i 1881 og udgav efterfølgende en lang række skuespil, digte og fagbøger om blandt andre Herman Bang og Søren Kierkegaard.

Yderligere informationer