Prosaiske skrifter 4

Af: Johan Ludvig Heiberg

Læseprøve

Beskrivelse

"Prosaiske skrifter" er en samling af Johan Ludvig Heibergs prosaiske arbejder.

Samlingen indeholder både hele afhandlinger om kunst, æstetik, dramatik, metrik, poesi samt Johan Ludvig Heibergs oversættelser af en brevveksling mellem Schiller og Goethe.

Samlingen blev oprindeligt udgivet i 11 bind og inkluderer langt største delen af Johan Ludvig Heibergs publicerede prosaiske værker.Indhold - bind 4:

"Om J.L. Heiberg og H. Hertz"

"Tvende Fortaler"

"Om H.C. Andersen, Paludan-Müller og Hauch"

"Lyrisk Poesie"

"Det Dramatiske i det Lyriske"

"Om Begrebet af dramatiske Characterer"

"Om Anerkjendelse"
Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var en dansk dramatiker, digter, kritiker og i en periode også chef for Det Kgl. Teater (1849-56). Johan Ludvig Heiberg var en markant skikkelse i datidens københavnske borgerskab og kulturelite. Han introducerede genren ‘vaudeville‘ i dansk teater, der sammenfletter skue- og syngespil. Han voksede op under privilegerede kår og havde derfor adgang til både uddannelse og mange af den romantiske periodes største kulturpersonligheder såsom Adam Oehlenschläger, familierne Rahbek og Bruun, Jens Baggesen, H.C. Ørsted og mange flere.

Johan Ludvig Heiberg var i øvrigt en bærende kraft i introduktionen af den tyske filosof Hegel og hans værker i Danmark.

Yderligere informationer