Paulina Buxareu

Af: Josep M. . De Sagarra, Albert Cortés (læst af)

Lytteprøve

Beskrivelse

El personatge de Paulina Buxareu és el de l’entranyable tieta soltera que trobem a tantes famílies, i que per no tenir una vida pròpia es conforma amb viure intensament la dels demés... Una de les obsessions de Paulina Buxareu és, paradoxalment, donar consells amorosos i intentar emparellar a qui se li posi per davant, fet que donarà peu a algunes complicacions, que haguessin estat del tot innecessàries si Paulina no hi hagués intervingut. Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau va nèixer a Barcelona el 5 de març de 1894. Va ser un escriptor, dramaturg i periodista català. Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.

Yderligere informationer