Påskekrisen 1920

Af: Tage Kaarsted

Læseprøve

Beskrivelse

Da Christian 10. i 1920 afskedigede regeringen ledet af statsminister Zahle på grund af uenigheder om det sønderjyske grænsespørgsmål, førte det til det, vi i dag kender som Påskekrisen – det tætteste vi i Danmark har været på en politisk omvæltning med uparlamentariske midler.
I denne bog går Tage Kaarsted i dybden med krisen og de fem dages politiske forhandlinger, som de udspillede sig i foråret 1920. Tage Kaarsted (1928-1994) var en dansk historiker, der også ofte virkede som politisk kommentator. Han beskæftigede sig primært med dansk politiks historie op gennem 1900-tallet – et emne han også har skrevet en lang række bøger om. Tage Kaarsted har modtaget flere priser for sit arbejde. I 1971 blev han Ridder af Dannebrog, og ved sin død udnævntes han til Kommandør af Dannebrog.

Yderligere informationer