Om at sige ja - og nej. Politiske noter til øjeblikket

Af: Vilhelm La Cour

Læseprøve

Beskrivelse

Under besættelsen opførte danskerne sig vidt forskelligt over for besættelsesmagten. Der var dem, der greb til væbnet modstand, og dem, vi ikke hører om så tit, der bød de fremmede velkomne med åbne arme. Vilhelm la Cour fortæller her om en mere subtil måde at give sin holdning til den tyske besættelsesmagt til kende på. Den bestod i at gå med et lille dannebrogsemblem på frakken for at vise, at man bevarede sin nationalfølelse og fædrelandskærlighed selv under de hårde omstændigheder. Det var en påmindelse om, at krigen nok skulle få en ende, og at Danmark stadig ville bestå, når det hele var overstået. Vilhelm la Cour (1883-1974) var dansk forfatter og historiker. Under anden verdenskrig talte han så højt imod besættelsesmagten, at han blev afskediget fra sit embede som lektor på Birkerød Statsskole og måtte syv måneder i fængsel, før han flygtede til Sverige i 1944. Vilhelm la Cour nåede at udgive over 30 bøger i løbet af sit liv og var endvidere Kommandør af Dannebrog.

Yderligere informationer