Nogle digte

Af: Sophus Schandorph

Læseprøve

Beskrivelse

"Rejseindtryk

Her seer man kun saa lidt, saa lidt
for disse tætte Pilehegn,
men Alting er saa fedt, saa fedt
i Lolland-Falsters flade Egn.

Bag Pilen Hveden groer i Læ
af leret Jord, saa fed som Smør,
og Sulet groer paa Folk og Fæ
og begges Hu gemytlig gjør."

"Nogle digte" består både af korte beskrivende digte og digte, der strækker sig over flere sider og fortæller en historie. De kredser om mange forskellige temaer. Der er både vemodige digte, en forårsvise og digte til nogle af Sophus Schandorphs samtidige, heriblandt Fr. Paludan-Müller, Chr. Agerskov og Kristian Arentzen. Sophus Schandorph var en dansk forfatter, digter og uddannet teolog. I 1872 var han med til at stifte Litteraturselskabet sammen med blandt andre Georg Brandes og Holger Drachmann.

Yderligere informationer