Mord i fængsler - en udfordring for politiet

Af: Diverse

Læseprøve

Beskrivelse

I løbet af 1997 blev der begået flere mord i fængsler forskellige steder i Sverige. Den stigende og meget grove vold inden for fængselsmurene fik stor opmærksomhed i medierne, ikke mindst i forskellige debatprogrammer. Der blev rejst krav om, at kriminalforsorgen skulle kunne garantere indsattes sikkerhed, når de var blevet idømt en frihedsstraf. På samme måde blev det forlangt, at politiet skulle opklare disse forbrydelser.

I Sverige har mord normalt en meget høj opklaringsprocent, men ud af en håndfuld mord, begået bag fængselsmurene, var der ikke et, der havde ført til en fældende dom. Meget skyldes naturligvis frygten for repressalier, de indsatte tør ikke vidne om det, der er sket. En stor del af de indsatte har også det princip, at de aldrig vil tale med politiet, uanset hvad der er sket.

Yderligere informationer