Livsløgn og livssandhed

Af: Johannes Jørgensen

Læseprøve

Beskrivelse

Året efter sin omvending til katolicismen skrev Johannes Jørgensens det lille formfuldendte, delvist selvbiografiske og naive skrift "Livsløgn og Livssandhed". Heri agiterer han for fritænkningens forførelse af ham ud i et ulykkeligt liv. Forfatteren Johannes Jørgensen (1866-1956) blev født i Svendborg. Han flyttede til København og senere til udlandet, men vendte hjem til fødebyen som kendt forfatter af store rejseberetninger, digte og særligt helgenbiografier. Johannes Jørgensen konverterede til katolicismen og er især i Italien kendt for sin biografi om Frans af Assisi. I sin samtid var Jørgensen anerkendt som digter og symbolist ligesom hans samtidige Viggo Stuckenberg og Sophus Claussen, mens det kom til store offentlige konfrontationer mellem Claussen og Jørgensen i diskussionen af, hvad symbolismen er og rummer. Jørgensens religiøse etos kom på tværs af Claussens poetik. Et hovedtema i katolske Jørgensens omfattende forfatterskab er menneskets splittelse mellem kønsdriften og higen efter Gud og evigheden.

Yderligere informationer