Kvinnoregementet

Af: Karl August Tavaststjerna

Læseprøve

Beskrivelse

På Monola gamla herrgård styr den gamla värdinnan med järnhand efter hennes makes död. Hennes unga son, herr Aakusti Harvanen, ska snart ta över det rika godset men än är det några månader kvar och han är långt ifrån redo. Han har nyligen återvänt hem från sin skolgång, men det enda han har som bevis från sin skolgång är en vacker handstil. Några andra lärdomar kan han inte visa upp.

Den unge Aakusti spenderar sin tid fast i en ständig lågintensiv konflikt med sin viljestarka mor, och fast i en ständig flört med den vackra unga Ida som hjälper till på gården. Men framtiden är mörk för det unga paret, eftersom Aakustis mors sista stora livsprojekt är att göra ett gott parti med en passande ung dam för sin son.

"Inte vill jag att du tar Manda... men du är nu en gång sådan du är... och jag skulle inte vara den första flicka, du lämnar... Gör det bara, om du har lust! Nog finner jag väl alltid den, som tar sig af mig, om jag inte kan reda mig själv." Karl August Tavaststjerna (1860-1898) var en av Finlands mest framstående författare och lyckades under sitt korta liv ha en enastående författarkarriär. Han är bland annat känd för att ha infört realismen i finsk litteratur, och hans skildringar av sin barndomstid räknas bland de viktigaste uppväxtskildringarna i nordisk litteratur.

Yderligere informationer