Kunst. Et nødråb

Af: Aage Von Kohl

Læseprøve

Beskrivelse

I pjecen "Kunst – et nødråb" går Aage von Kohl til angreb på kunst- og kunstnerbegrebet, som han mener er alt for bredt formuleret. Han skelner blandt andet mellem form og indhold og deler de mennesker, han mener med rette bør kaldes kunstnere, ind i tre grupper. Aage von Kohl (1877-1946) var en dansk forfatter, som både skrev romaner og dramaer. Han var også en populær foredragsholder, og flere af hans pædagogisk-polemiske foredrag foreligger på tryk. Aage von Kohl blev optaget på finansloven i 1921 og var fra 1923-26 dramaturgisk konsulent ved Det Ny Teater.

Yderligere informationer