Kriget

Af: Durim Bekteshi, Frederik Halbout (læst af)

Lytteprøve

Beskrivelse

En ung man försöker ta sig fram genom ödeläggelsen i ett krigshärjat Kosovo i slutet av 1990-talet. Tillsammans med sina mer eller mindre stridsdugliga kamrater försöker han ta sig tillbaka till sitt gerillakompani, men förödelsen och frustrationen över kriget får osämjan att växa i gruppen. Snart överges alla ideal i kampen för överlevnad.

Durim Bekteshi föddes 1984 i Skövde men bor idag i Stockholm. Hans föräldrar kom till Sverige som politiska flyktingar från Kosovo på 1980-talet.

"Jag är imponerad av den här debuten. Att få det riktigt svåra och komplicerade att flyga vidare, det är så skickligt gjort."

Anna Tullberg, Sveriges Radio"Kriget är en spännande debut. Inte bara romanen i sig … utan också för att den ger en föraning om Durim Bekteshis fortsatta författarskap. Det ter sig onekligen lovande."

Johan Werkmäster, Göteborgs-Posten

Yderligere informationer