Konflikter mellem faglærte og ufaglærte arbejdere

Af: Erik Christensen

Læseprøve

Beskrivelse

I "Konflikter mellem faglærte og ufaglærte arbejdere" undersøger Erik Christensen forholdet mellem to grupper af arbejdstagere: faglærte og ufaglærte. Umiddelbart skulle man tro, at disse arbejdergrupperinger havde et ønske om fælles solidaritet, men arbejdsmarkedets beskaffenhed og den kapitalistiske virkelighed har gjort disse grupper til konkurrenter.

Undersøgelsen er baseret på et stort datasæt. Blandt andet interviews med repræsentanter fra både de to fagforbund SiD og Dansk Metalforbund, samt en række andre relevante aktører og politiske interessenter.

Bogen er blevet til på baggrund af forfatterens kandidatspeciale ved Aalborg Universitet, Institut for uddannelse og socialisering. Undersøgelsen er efterfølgende blevet udgivet som en forskningsrapport.

"Konflikter mellem faglærte og ufaglærte arbejdere" henvender sig til alle, der har en interesse for de historiske dimensioner af nutidens arbejdsmarked, dets udvikling og organisering.

Yderligere informationer