Knekt och klerk

Af: Sivar Arnér

Læseprøve

Beskrivelse

Redan som unga är det tydligt att den handlingskraftiga Bjure och den inåtvända Greger inte kommer överens. När de börjar på den kristna domskolan för högre studier tillsammans kolliderar deras olikheter på allvar...
Det dröjer inte länge förrän Bjure får nog av skolans krav på lydnad och rymmer. Snart sitter han som fogde på borgen Gälakvist där han utnyttjar sin makt för att vinna både egendom och kvinnor. Greger däremot, han väljer motsatt väg i livet. Han accepterar och omfamnar den andliga disciplinen och tar på sig rollen som rättfärdighetens försvarare.
När de båda återigen möts är Greger beredd att göra allt i sin makt för att erbjuda motstånd till Bjurs ohederliga tillvägagångssätt. Sivar Arnér, född 1909, var en svensk författare och dramatiker. Han debuterade 1943 och kom att bli betraktad som en av 1940-talets ledande svenska prosaister. I flera av hans verk finns drag av mysticism på samma gång som de kännetecknas av en utpräglad psykologisk realism. En återkommande tematik berör främlingsskap inför världen och hans karaktärer tycks ofta drabbade av disharmoni. Arnérs litterära stil har beskrivits som ordknapp och expressiv.

Yderligere informationer