Kapitalisme, socialisme, kommunisme

Af: Bente Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

"Alle samfund er indrettet i bestemte samfundssystemer, men det er ikke alle disse systemer, vi har noget navn til. En del samfund kalder vi kommunistiske, selvom de kan være nok så forskellige, mens vi har flere forskellige udtryk om vores eget samfundssystem. Vi kalder det for eksempel 'den frie verden', 'den parlamentariske styreform' eller slet og ret ‘demokrati‘. De fleste kender disse udtryk og forbinder dem med noget bestemt, noget temmelig godt. Ordet kapitalisme er også et kendt ord, men vores samfund plejer ikke at bruge det om sig selv, fordi det ikke har en så god klang i folks ører. Ikke desto mindre er det det rigtigste ord at bruge."

Bente Hansen gør op med begrebsforvirring og misforståelser omkring politiske ideologier. Hendes bog "Kapitalisme, socialisme, kommunisme" er til for at lære voksne og unge om den rigtige betydning af socialisme og kommunisme, ikke den, som det kapitalistiske samfund tillægger dem. Bogen er forsynet med en ordliste, der klart og tydeligt definerer de ord, der til tider bliver brugt forkert i det herskende samfund.

Bente Hansen (f. 1940) er mag.art. i litteraturvidenskab. Hun var blandt frontfigurerne i 1960‘ernes ungdomsoprør og bidrog som chefredaktør for Politisk revy og chefredaktør for Information til at fastholde denne bevægelses socialistiske og feministiske idealer. Hun har senere tilrettelagt kulturudsendelser i radio og tv samt udgivet flere bøger og digtsamlinger.

Yderligere informationer