Julies dagbog

Af: Peter Nansen

Læseprøve

Beskrivelse

"’Denne Bog har jeg faaet til Jul af Moder. Jeg vil her nedskrive oprigtigt og sandfærdigt alle mine Oplevelser og Tanker. Jeg vil ikke smigre for mig selv, men tage med baade det gode og det onde. Paa den Maade vil min Dagbog kunne blive mig som et lærerigt Spejl. Men naar Bogen er sluttet - vil den da være en Roman med spændende Hændelser eller vil den være - ak! - slet ingenting? Herom spørger jeg med nysgærrig Uro mig selv, idet jeg skrider til mit Værk.

Saa anbefaler jeg da mig og min Bog til en naadig Skæbne og alle gode Magter.’

- Julie Mathilde Magnes"

En udviklingsroman i dagbogsform om den unge kvinde Julie og hendes liv København i begyndelsen af 1890'erne.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Peter Nansen (1861-1918) var en dansk journalist, forfatter, dramatiker og litterær forlagsdirektør. Han blev født i København og voksede op i Aalborg og Næstved. Peter Nansen arbejde i flere år ved Berlingske Tidende og skiftede sidenhen til Politiken, hvor han stod bag en stor mængde artikler både under sit eget navn og under flere pseudonymer. Han skrev desuden en lang række romaner og skuespil, der blev udgivet i en række tidsskrifter. Peter Nansens tid som forlagsredaktør skabte debat i samtiden, da han var meget positivt indstillet over for den moderne naturalistiske og realistiske litteratur. Således er romanen "Brødrene Menthe" fra 1915 tilegnet George Brandes, der var forgangsperson for det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Yderligere informationer