Jordens ansigt

Af: Jens August Schade

Læseprøve

Beskrivelse

"Kammerat og Ven! Jordens Behersker!
Jeg har Dit Hovede imellem mine Hænder,
og byder Dig opbygge Jorden.
Jeg har dit Hovede imellem mine Hænder,
og byder Dig være fortrolig med Døden.
Thi vi skal herske over Jorden,
vi, som er fortrolige med Døden.

Jens August Schade (1903-1978) var en dansk digter født i Skive. Han blev kaldt "den lyse digter", da hans forfatterskab er kendetegnet ved en særlig dybsindig og dog let åndelighed, hvilket blandt andet kan ses i hans erotiske digte. Digterens mange muser udgør tillige et væsentligt element i forfatterskabet.

Jens August Schades digtning høstede ikke kun stor anerkendelse i Danmark. I Frankrig opstod således Schadisterne (Les Schadistes), hvis lyriske og dramatiske forbillede var Jens August Schades forfatterskab, som i 1963 hædret med Det Danske Akademis Store Pris.

Yderligere informationer