Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig

Af: Knud Nyboe Rasmussen

Læseprøve

Beskrivelse

Forfatteren og salmedigteren Jakob Knudsen døde i 1917. Han var samtidig med det moderne gennembrud, som han tog livtag med, men aldrig blev en del af. Tværtimod modsagde han det på afgørende punkter. Næsten alle kender hans morgensalme "Se, nu stiger solen af havets skød", en af de mest sungne og elskede salmer i Den Danske Salmebog – en salme, som mange har et særligt forhold til.

Men hvem var manden, der skrev morgensalmen? Og hvad mente han om menneskelivet og om kristendommen? Herom handler Knud Nyboe Rasmussens bog Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig. Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning.

Jakob Knudsens tænkning er original og kompromisløs og forbinder grundtvigsk og luthersk kristendom. K.E. Løgstrup betragtede Jakob Knudsen som "en af de betydeligste teologer, vi har haft i Danmark".

Bogens hovedafsnit Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning rummer klare og perspektiverende analyser af centrale temaer i forfatterskabet. Bogens sidste del giver eksempler på, hvorledes Jakob Knudsens tænkning viser sig at være overraskende aktuel og vedkommende. Netop i dag, hvor vi bevidner det modernes sammenbrud. Knud Nyboe Rasmussen er teologisk kandidat fra Århus Universitet 1974.rnFra 1975 til 1984 var han sognepræst i Hviding og Rejsby Sogne i Ribe Stift, og fra 1984 til 2013 var han sognepræst i Skive Sogn i Viborg Stift. Siden 2013 har han været præstevikar i fire Vesterhavssogne syd for Lemvig. Han har, foruden kronikker og artikler, tidligere skrevet bogen "Kirkegang. Lyst og nødvendighed." Han holder løbende foredrag om temaer hos Luther og Jakob Knudsen og bor i Dybe ved Lemvig.

Yderligere informationer