Intuition

Af: Hans Larsson, Ingeborg Buhl (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

"Det er en iagttagelse mange filosoffer har bygget på, at vor viden, efter at den har hævet sig fra sit første stadium af endnu ret tilfældig iagttagelse og derpå er gået over til strengt begrebsmæssig logisk, abstrakt tænkning, igen synes at ændre karakter, og at den, netop når den har nået sin højeste fuldkommenhed, når den er trængt dybest ned og kommet tingenes væsen nærmest, da igen er blevet konkret og umiddelbart anskuende, som om vi så tingene for os med et indre øje.""Intuition" er ikke bare Hans Larssons debut, den rammer også kernepunktet for hans filosofi og er et smukt startskud på et langt forfatterskab dedikeret til studiet af menneskets fineste åndsevne. Som Hans Larsson selv udtalte det i 1912, gjorde hans syn på intuition sig gældende i næsten alt, han har skrevet. Hans Larsson (1862-1944) var en svensk forfatter, humanist og professor i filosofi ved Lund Universitet. Hans Larsson skrev et væld af bøger om filosofi, psykologi og poesi og var blandt andre optaget af filosofferne Immanuel Kant og Baruch Spinoza.

Yderligere informationer