Hædersmænd. 45 Dannebrogsmænds levnedsskildringer

Af: Tage Kaarsted

Læseprøve

Beskrivelse

Da kong Frederik den sjette i 1808 reformerede Dannebrogsordenen, så det blev muligt at belønne fortjenester inden for alle samfundsklasser, skete det blandt andet ved oprettelsen af Dannebrogsmændenes Hæderstegn, også kendt som sølvkorset. Tage Kaarsteds bog "Hædersmænd" indeholder 45 levnedsbeskrivelser fra de mænd, der modtog sølvkorset i perioden 1904 til 1909. Tage Kaarsted (1928-1994) var en dansk historiker, der også ofte virkede som politisk kommentator. Han beskæftigede sig primært med dansk politiks historie op gennem 1900-tallet – et emne han også har skrevet en lang række bøger om. Tage Kaarsted har modtaget flere priser for sit arbejde. I 1971 blev han Ridder af Dannebrog, og ved sin død udnævntes han til Kommandør af Dannebrog.

Yderligere informationer