God, bedre, dansk? Om indvandrerbørns integration i Danmark

Af: Birgitte Rahbek, Tove Skutnabb-Kangas

Læseprøve

Beskrivelse

Bogens emne er uddannelse af indvandrerbørn, og den viser, at et ensidigt fokus på daginstitutioner og skoler eller på den sproglige side af børnenes udvikling giver et forvrænget billede af børnenes liv. Forfatterne ser på alle beslutninger om indvandrerbørnenes uddannelse som en del af den generelle politik vedrørende indvandrere, og den bygger ikke altid på det, som ifølge forskningen er det bedste for det enkelte indvandrerbarn.

Yderligere informationer