Gestapo

Af: Sven Hassel, Håkan Mohede (læst af)

Lytteprøve

Beskrivelse

De ryska trupperna har attackerat en tysk garnison på östfronten och urskillningslöst slaktat de tyska soldaterna. Sven Hassel och de andra soldaterna i det 27:e straffregementet får uppdraget att ta sig över den ryska gränsen för att förinta de ansvariga för massakern. Livet vid fronten är ett helvete och soldaterna som placeras där beräknas att överleva i bara några veckor. För soldaterna i det 27:e straffregementet har de fasansfulla striderna vid fronten blivit vardag, men så kommer plötsligt en order om att de ska lämna fronten. De placeras i kreatursvagnen på ett godståg och börjar den långa färden mot Hamburg för sitt nya uppdrag, vakttjänst till den bestialiska Gestapo. "Gestapo" är den femte delen i serien om Sven Hassel och de andra soldaterna i det 27:e straffregementet. Hassels böcker följer en sammansvetsad grupp soldater som alla tvångskommenderats till tyska armén, och som tvingas kämpa i ett krig som ingen av dem tror på. Sven Hassel är pseudonym för den danska författaren Børge Willy Redsted Pedersen (1917–2012), som under andra världskriget verkade för den tyska sidan. Pedersen menade att hans böcker är baserade på egna upplevelser från kriget, men det är något som har ifrågasatts av både journalister och historiker. Få författare har som Hassel så närgånget och med en så bister realism fångat andra världskrigets brutala verklighet och soldaternas illusionslösa, grovkorniga humor.

Yderligere informationer