Fra idyl i Litauen, til bag fængselsmurene i Norge

Af: Diverse

Læseprøve

Beskrivelse

Denne historie fortæller om, hvad et godt nationalt og internationalt samarbejde internt i politiet og med andre etater såsom toldvæsenet, kan føre til. Sagen viser også de store udfordringer, vores samfund står overfor i kampen mod den kynisme, som kriminelle organisationer i udlandet retter mod vores rige olienation. Her drejer det sig, som sædvanlig, om smugling af narkotika, men originalt nok også om smugling af varmende brænde, der indeholdt varme til tørstige nordmænd.

De oplysninger, der bliver gengivet her, er brugt som bevis- og baggrundsinformation i retssagerne. Sted- og personnavne er opdigtede

Yderligere informationer