Fra Amerika

Af: Carl Fischer-Hansen

Læseprøve

Beskrivelse

"Fra Amerika" er en bog om de forenede stater skrevet af den danske tilflytter Carl Fischer-Hansen. Bogen er skrevet og udgivet i 1903 med sigtet om at give danskerne en klarere og mere korrekt opfattelse af landet. Fischer-Hansen indleder med at fortælle USA’s politiske historie og de forskellige staters forhold til den føderale stat før han bevæger sig videre til at beskrive de amerikanske samfundsinstitutioner: Børsen, skolevæsenet, universiteterne, religionsforhold, retsforhold, pengesinstitutter, hæren og aktieselskaber.

Bogen er et interessant indblik i en af verdens supermagter set fra et dansk perspektiv omkring århundredeskiftet, hvor kapitalismen og moderniteten for alvor tog fat. Carl Fischer-Hansen (1868-1950) var en dansk jurist og forfatter. Han blev født i København, men emigrerede som ung til USA, hvor han slog sig ned og boede resten af sit liv. Han uddannede sig til jurist, men blev i 1908 bandlyst fra at føre advokatvirksomhed efter han havde forsøgt at afpresse en ung dreng til ikke at vidne mod ham i en retssag. Sagen blev fulgt tæt af den amerikanske presse og blev blandt andet beskrevet i avisen The New York Times. Fischer-Hansen skrev en enkelt bog "Fra Amerika", der blev udgivet i 1903 på både engelsk og dansk.

Yderligere informationer