Folk og fæ fra en jysk hedeegn

Af: Søren Vase

Læseprøve

Beskrivelse

Området syd for Mariager Fjord er i dag dækket af tætte skove, hvor der engang var brun, bølgende hede. Her levede mellem de to verdenskrige en nøjsom slægt, og Søren Vase fortæller i sin erindringsbog "Folk og fæ – fra en jysk hedeegn" om de mennesker og dyr, der satte deres præg på hans barndom og ungdom. Søren Vase (1923-2008) var en dansk forfatter, skoleinspektør, jæger og fisker. Han levede sit liv i tæt kontakt med den jyske natur, og han har skrevet flere bøger om netop naturen og om de dyr, der lever i den danske natur.

Yderligere informationer