Folk i Århus

Af: Tage Kaarsted

Læseprøve

Beskrivelse

Siden 1808, da Frederik den sjette, reformerede Dannebrogsordenen, har de dekorerede haft pligt til at forfatte en kort levnedsbeskrivelse. Tage Kaarsteds bog "Folk i Århus" rummer 27 af disse levnedsbeskrivelser over nogle af de århusianere, der blev dekoreret med Dannebrogsordenen i perioden 1850-1970. Tage Kaarsted (1928-1994) var en dansk historiker, der også ofte virkede som politisk kommentator. Han beskæftigede sig primært med dansk politiks historie op gennem 1900-tallet – et emne han også har skrevet en lang række bøger om. Tage Kaarsted har modtaget flere priser for sit arbejde. I 1971 blev han Ridder af Dannebrog, og ved sin død udnævntes han til Kommandør af Dannebrog.

Yderligere informationer