Flugten til Amerika eller drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868-1914

Af: Kristian Hvidt

Læseprøve

Beskrivelse

Udvandringen fra Danmark udgør en del af de unges opbrud fra landbruget – omtrent 300.000 danskere rejste over 50 år til de oversøiske lande – hvad var det for kræfter, der drev dem ud af landet sammenlignet med udvandrere fra Sverige og Norge? Det søges besvaret i Kristian Hvidts doktorafhandling fra 1972.

Udvandrerne blev registreret ved afrejsen og udgør dermed et stort talmateriale, der ved databehandling kan analysere emigrationen socialt, geografisk og økonomisk – var det fattigdom, der skubbede, eller var det den amerikanske rigdom, der tiltrak? Fordelt på de danske landsdele ses økonomiske kræfter styre strømmen af udvandrere. Men udvandreragenter for amerikanske jernbaner og dampskibsselskaber førte desuden professionelle kampagner, der lokkede de unge. En stor tilslutning havde mormonernes missionærer i Danmark. Kristian Hvidt (f. 1929) er en dansk historiker, tidligere Folketingets bibliotekar og arkivar. Han har skrevet bøger om dansk historie i 1800- og 1900-tallet med hovedvægt på den politiske og sociale udvikling, blandt andet om oversøisk udvandring og om det danske folkestyres udvikling i bred forstand. Hertil kommer en række biografier over ledende politikere og litterater. I ti år var Kristian Hvidt forstander for Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. I perioden 1962 til 2006 anmeldte han historisk litteratur i Berlingske Tidende. Han er ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen.

Yderligere informationer