Før afgørelsen

Af: H. V. Clausen

Læseprøve

Beskrivelse

"Vi vil ikke have Sydslesvig ind under Danmark, og det af tre grunde: 1. af hensyn til selve sydslesvigerne, 2. af hensyn til os selv, 3. af hensyn til de danske sønderjyder.
Vi vil ikke begå den uret mod andre, som vi ikke kunne ønske skulle vederfares os selv: at tvinges ind i en stat og et kultursamfund, som vi ikke har noget forhold til, og som vi ikke frivilligt ville gå ind i."

"Før afgørelsen" består af en lang række artikler og tekster, H.V. Clausen udgav i danske dagblade om det sønderjyske spørgsmål, der lå ham så meget på sinde. Teksterne giver både udtryk for hans egen stærke holdning til sagen samt hans observationer omkring spørgsmålet som historiker. Hans Victor Clausen (1861-1937) var en dansk forfatter og historiker. Han er særligt kendt for sin rolle i det sønderjyske spørgsmål, om hvilket han udgav både bøger og artikler, hvori han gav sin mening til kende. Hans afhandling "Nordslesvig 1863-93" samt det omfattende statistiske materiale, han indsamlede i og om regionen gjorde, at han fik stor indflydelse på, hvor den endelige grænse mellem Sønderjylland og Slesvig blev optrukket under fredsforhandlingerne i Paris efter første verdenskrig.

Yderligere informationer