En man från Devon och andra berättelser

Af: John Galsworthy, Nino Runeberg (oversætter)

Læseprøve

Beskrivelse

"Det är egendomligt att se dessa två tillsammans - egendomligt och nästan sorgligt. Den gamle mannen hyser för henne en bister ömhet, som genomtränger honom till själva hjärteroten. Jag ser honom slitas mellan denna ömhet och en nordländsk ängslan för sina känslor; han liv med henne är for honom en omedveten tortyr."

I denna samling noveller finner vi "En man från Devon", "En riddersman", "En Forsytes odödliga själ" och "Tystnad" av nobelpristagaren John Galsworthy. Med utgångspunkt i det vackra vindpinade engelska kustlandskapet utspelar sig dessa berättelser som inte lämnar någon läsare oberörd. John Galsworthy föddes 1867 och dog 1933. Han var en brittisk författare som mottog Nobelpriset i litteratur 1932. Till hans produktion hör noveller, dramatik och essäer men han är mest känd för romancykeln Forsytesagan (1906-1921).

Yderligere informationer