Dyresjælen. Dyrene i deres forhold til omgivelserne

Af: Eline Begtrup

Læseprøve

Beskrivelse

Eline Begtrups bog "Dyresjælen" fra 1916 er en af de første danske naturvidenskabelige bøger, der beskæftiger sig med dyrenes psykologi. Forfatteren spillede en stor rolle i oplysning af danskerne om darwinisme og evolutionslæren, og "Dyresjælen" er et spændende bud på en populærvidenskabelig fremstilling af et vigtigt aspekt af datidens store naturvidenskabelige strømninger.

Siden "Dyresjælen" udkom i 1916, har naturvidenskaben rykket sig på en række områder. Bogen skal læses som et historisk dokument over datidens syn på naturvidenskabelige emner, da en del af dens påstande kan være blevet modbevist sidenhen. Eline Begtrup (1860-1947) var en dansk forfatter, højskoleforstander og kvinderettighedsforkæmper. Hun underviste i zoologi og engelsk ved Askov Højskole og spillede en stor rolle i at få indført naturhistorie og evolutionsteori på de grundtvigianske folkehøjskoler. I 1897 oprettede Eline Begtrup Levring Højskole, hvor hun som noget nyt tilbød kvindelige elever et lige så langt højskoleophold som de mandlige. Eline Begtrup var en vigtig stemme i kampen for kvinders stemmeret, som blev indført i Danmark i 1915.

Yderligere informationer