Dunklet mellan träden

Af: Agnes Von Krusenstjerna

Læseprøve

Beskrivelse

"Kära gud, låt mig bli en god människa", bad Viveka och frös till när den kalla nattvinden svepte in genom det öppna fönstret. Viveka fann mörkret och ensamheten överväldigande och stort, som något hon inte kunde värja sig mot. Därför var hon tvungen att be till någon. Men hon kände det som om gud var mycket långt borta. Kanske berodde det på att hennes föräldrar inte var med henne. För första gången i sitt liv var hon ute ensam på en resa. Och hon var bara elva år ...

Romansviten Fattigadel består av böckerna Fattigadel, Dunklet mellan träden, Dessa lyckliga år och I livets vår, handlar om Viveka von Lagercrona, Agnes von Krusenstjernas alter ego. Böckerna skildrar en flickas uppväxt i en adlig familj och hennes längtan efter frihet och självständighet. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) var en svensk författare. Hennes författarskap är på flera sätt unikt, framförallt på grund av hennes skildringar av kvinnlig sexualitet och psykisk ohälsa under de första årtiondena av 1900-talet. von Krusenstjernas böcker är ständigt aktuella och har hyllats av läsare i olika tider.

Yderligere informationer