Dramatisk!: Øvelser og fire korte stykker

Af: Frank Bornakke

Læseprøve

Beskrivelse

Bogen Dramatisk! er oplagt til undervisning i dansk i folkeskolen, for eleverne får erfaringer med at opleve, forstå og udtrykke sig. Desuden er bogen oplagt at bruge i valgfaget drama.

Bogen lægger op til, at en klasse arbejder med flere korte forestillinger på samme tid. Det giver mulighed for, at mange er aktive på samme tid – i modsætning til, at klassen kun arbejder med et enkelt stort stykke.

Bogen indeholder et afsnit med teori om drama, dramaopgaver og korte øvelser med manuskript.

Sidste del af bogen indeholder fire korte dramaspil: En rigtig røver, Troldefis, Kidnapning og Kærester. De er beregnet til, at store elever og voksne opfører dem for mindre børn og eventuelt også for forældre. Alle fire forestillinger kan frit vises uden opførelsesafgift.

Frank Bornakke (født 1957) er uddannet folkeskolelærer og journalist. Han har gået på Den Rejsende Højskole i Tvind som elev og tog efterfølgende lærereksamen på Det Nødvendige Seminarium, hvorefter han virkede som lærer på Tvind fra 1979 til 1980.

Frank Bornakkes litterære karriere startede med romanen Lyset fra Fyrø fra 1993, der er en kritisk beskrivelse af Tvind. Derefter har han skrevet 24 bøger om IT, der primært handler om kontorprogrammerne WordPerfect og Microsoft Office.

Han har holdt en række foredrag om Tankekontrol, hvor han belyser faren ved sekter, og hvordan man undgår at blive inddraget i dem.

Yderligere informationer