Didaktikken og individet. Når senmoderne elever skal lære

Af: Mads Hermansen, Elsebeth Jensen, John Benedicto Krejsler

Læseprøve

Beskrivelse

Skolens opgave er at undervise eleverne, så de udvikler sig fagligt og personligt, udnytter egne potentialer bedst muligt og bliver integreret i samfundet.
Men hvilke udfordringer stiller det senmoderne samfund skolen over for?
Hvordan kan lærerne arbejde med fællesskabet og individet i en tid præget af stadig større individualisering?
Hvad betyder nyere psykologisk viden om læreprocesser for undervisningens tilrettelæggelse?
Hvad skal didaktikken bruges til i lærernes fortsatte professionalisering?
Findes der en individualitetsdidaktik?
Hvem skal have indflydelse, når undervisningen planlægges?
Hvilke spørgsmål kan stilles til en undervisningsplan?

"Didaktikken og individet – når senmoderne elever skal lære" rejser en række relevante og grundlæggende spørgsmål til undervisningen i skolen i dag – og skitserer mulige svar. Men frem for alt lægger bogen op til at intensivere lærerens didaktiske refleksioner.

Mads Hermansen er dr.pæd. og professor i pædagogisk psykologi på CBS.

Elsebeth Jensen er seminarielektor i didaktik og har tidligere arbejdet som folkeskolelærer seminarielærer.

John Krejsler er ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogisk Antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Yderligere informationer

 • E-bog

 • EPUB (Reflowable)

  EPUB (Reflowable)

 • Vandmærket

  Vandmærket

 • 199

 • Lindhardt og Ringhof

 • 9788711711651

 • 12-01-2017

 • Sind, krop, sjæl, Undervisningsmidler, 2000 til 2009