Det danske rytteri

Af: Sune Wadskjær Nielsen

Læseprøve

Beskrivelse

Sejlskibet, kanonkuglen og den enevældige konge var tre ting, der blev forældede i løbet af 1800-tallet. En fjerde taber, som blev ramt af de store teknologiske fremskridt, var rytteriet – soldaterne som kæmpede til hest. Mens det danske rytteri sakkede bagud i den militære udvikling, udkæmpede det to krige i 1848-50 og i 1864.

DET DANSKE RYTTERI – DE SIDSTE KRIGE TIL HEST handler om, hvordan de danske dragoner og husarer klarede sig i en verden, hvor kanoner og geværer skød længere og længere, og slagmarken blev pløjet op med skanser og skyttegrave. Bogen er et nyt perspektiv på kampen om Slesvig. Der findes meget litteratur, som ser krigene med politikerens, generalens eller landsoldatens øjne. Nu skal læseren opleve krigen fra hesteryg. Det kaster lys på andre lokaliteter og begivenheder, end dem vi sædvanligvis hører om. Slagene ved Dybbøl og Fredericia træder i baggrunden til fordel for rytterfægtningerne ved Århus og Vorbasse.

De slesvigske krige og navnlig krigen i 1864 har deres eget særpræg midt i mellem den romantiske Napoleonskrig og den industrielle Første Verdenskrig.

Sune Wadskjær Nielsen er historiker, men har i de sidste 10 år arbejdet i forsvaret som journalist. Det har givet ham stor erfaring med populær formidling af historie.

Yderligere informationer