Den guddommelige hverdag

Af: Mogens Klitgaard

Læseprøve

Beskrivelse

"Den guddommelige hverdag" er til dels af eksperimenterende karakter grundet montage-formen – en mosaik af enkeltbilleder: autentiske avisudklip, der fortæller om krigstidens forhold, portrætter af mennesketyper, novelleagtige skildringer fra forskellige egne af landet, og de to gennemgående fortællinger om pigen Agnete og sæbehandler Jørgensen. Sammenlagt er det en vigtig samtidig skildring af Danmark i besættelsesåret 1942. I centrum står den lille selvstændige butiksindehaver Jørgensen som udkonkurreres af den store sæbekoncern, der lægger en butik med underpriser på den anden side af gaden.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning. Mogens Klitgaard, 1906-1945, dansk forfatter. Tidligt forældreløs vagabonderede han fra 15-årsalderen rundt i Europa og ernærede sig ved diverse forefaldende arbejde. Oplevelser, han senere indoperede i flere af sine romaner, hvor især den lammende borgerlige pænhed og "den lille mand" blev stærke motiver. Også antinazistiske overtoner prægede forfatterskabet, og som aktiv i antinazistiske organisationer måtte Klitgaard da også i 1943 flygte til Sverige. Han døde som 39-årig af en ungdomstuberkulose. Posthumt udkom flere værker, der var med til at sikre ham status som en af 1930’ernes vigtigste autodidakte og en af dens store artister. Med sin sprogkunst og sin virtuose fortælleteknik og komposition, inspireret af mellemkrigstidens romaneksperimenter og film, med sin hyldest til menneskers livsvilje og storbyens poesi, med sin humor og betoning af den enkeltes valg forbandt han 1930'ernes realisme og vitalisme med 1940’ernes eksistentialisme.

Yderligere informationer