Da dødsstraffen uddøde i Danmark

Af: – Diverse

Læseprøve

Beskrivelse

Det har sikkert været skik at lade grove misdædere bøde med livet længe før nogen havde udformet ideer om forbrydelser og straf og længe før, at love, rettergang og offentlige myndigheder var kommet til eksistens.

Om dødsstraf – eller livsstraf, som man taler om i ældre nordisk lovgivning og retslitteratur – bør der først tales, når det ikke længere drejer sig om en forurettets egen hævn eller uskadeliggørelse af en modstander, men derimod om håndhævelse af bestemte samfundsnormer.

Yderligere informationer