D.G. Monrads deltagelse i begivenhederne 1864

Af: Aage Friis

Læseprøve

Beskrivelse

Den danske politiker D.G. Monrad, der var konseilspræsident under krigen i 1864, er en af 1800-tallets mest omdiskuterede skikkelser. Ved sin død efterlod han sig et skrift, hvori han gør rede for sin rolle i den krig, der kostede Danmark Sønderjylland.
50 år efter Danmarks nederlag udgav historiker Aage Friis med denne bog Monrads efterladte skrift samt forskellige tillæg, der kan være med til at danne et overblik over krigens begivenheder. Aage Friis (1870-1949) var historier og professor ved Københavns Universitet 1913-1935. Han var desuden medstifter af Det Radikale Venstre og rådgav i en årrække udenrigsministeriet i nordslesvigske spørgsmål. Op gennem 1930’erne ydede han en stor indsats for landflygtige intellektuelle. Han er forfatter til flere bøger om dansk historie.

Yderligere informationer