Cirkler

Af: Karl Larsen

Læseprøve

Beskrivelse

En togrejse i 1890'erne fører ikke kun Karl Larsen til Tyskland. I den vittige rejsebog "Cirkler" 1893, tager han også på tankevandringer til københavnske sidegader – og skildrer for første gang sin bedste og mest levende figur fra forfatterskabet: herskabstjeneren Hans Peter Egskov.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karl Larsen (1860-1931) var dansk forfatter, men født og opvokset i det nuværende Sydslesvig/Rendsborg. I sin samtid regnedes Larsen blandt Det moderne gennembruds og 1890‘ernes store prosaister og debattører. I dag er både hans skønlitterære virke og hans rolle som en nærmest konfliktsøgende samfundsdebattør gledet i baggrunden. Larsens værk var præget af kærlighed til datidens tyske krigsmentalitet, og det blev udfoldet i forsvaret for nationalmilitarismen i bl.a Dommens Dag (1908) og Japansk Aand (1909). Det skadede hans popularitet, som ellers var vokset med Københavnerbøgerne Udenfor Rangklasserne (1896) og romanerne Kresjan Vesterbro (1897) og I det gamle Voldkvarter (1899).

Yderligere informationer