At blive et menneske

Af: Camilla Stenhaug, Karin Skrydstrup Hegelund (læst af)

Lytteprøve

Beskrivelse

Camilla Stenhaugs roman "At blive et menneske" skildrer, hvad traumatiske begivenheder i barndommen kan betyde for et menneskes liv, og hvor komplekst det kan være for det voksne barn at finde sin egen vej.
Med udgangspunkt i pigen Liv beskrives tre generationers kamp for at gribe det personlige ansvar i voksenlivet. De fleste karakterer i romanen bukker under for deres dæmoner, men Livs rejse mod at blive sig selv viser, at der er håb for et godt liv på trods af psykisk sygdom, alkoholmisbrug og psykisk vold.
Romanen kan indgyde håb for læsere, der har haft en hård barndom eller på anden vis er blevet traumatiseret. Fortællingen kan ligeledes give behandlere og fagprofessionelle en indsigt i, hvilke mekanismer i forhold til tilknytning, loyalitet og dysfunktion der er vigtige at holde sig for øje, når man arbejder med traumatiserede mennesker. Camilla Stenhaug er cand.mag i religionsvidenskab og nordisk litteratur. Hun er gift, har to sønner og bor i Skanderborg. Hun har gennem en lang årrække været leder og udviklingskonsulent i et tværsektorielt felt mellem civilsamfund, det offentlige og erhvervslivet. Her udvikler hun nye velfærdsløsninger til udsatte, bl.a. ved at trække på sin egen opvækst i en dysfunktionel familie.

Yderligere informationer