Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005

Af: Karen Steller Bjerregaard, Sebastian Lang-Jensen

Læseprøve

Beskrivelse

"Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005" består af en lang række artikler og tekster om arbejderbevægelsen, venstrefløjen og den danske europapolitik i efterkrigstidens Danmark. Dette vigtige kapitel i historien om det danske samfund bliver belyst fra flere forskellige sider. Artiklerne fortæller om de forskellige politiske partier og bevægelser, kampen for ligeløn og Danmarks mange forbehold over for EF og EU. Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard har sammen indsamlet forskellige artikler og tekster om arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa i efterkrigstidens Danmark.

Yderligere informationer